Програма експерименту

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Очікувані результати
І. Діагностико-концептуальний етап (вересень 2016 р. - червень 2017р.)
1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи Вересень-жовтень 2016 р. Наукове обґрунтування, визначення проблем та основних напрямів дослідно-експериментальної роботи
2. Організація науково-методичної підтримки експерименту Вересень-листопад 2016 р. Угоди про науково-методичне співробітництво з Волинським ІППО
3. Вивчення нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи Листопад-грудень 2016 р. Перелік нормативних документів
4. Розробка документів експерименту підготовка заявки, програми, програми І етапу дослідно-експериментальної роботи Вересень - листопад 2016 Заявка, програма, програма І етапу дослідно-експериментальної роботи
5. Формування науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи Жовтень 2016 р. Документи про створення науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи
6. Організація роботи творчої групи учасників дослідно-експериментальної роботи Вересень 2016 р. Наказ про створення творчої групи. План роботи творчої групи.
7. Проведення аналізу теоретичних положень досліджуваної теми в науковій та педагогічній теорії та практиці Жовтень-грудень2016 р. Каталог літератури з проблеми дослідно-експериментальної роботи
8. Аналіз стану освітнього середовища навчального закладу щодо проблеми. Діагностика соціально-педагогічних потреб педагогів, учнів, батьків та громадськості Листопад-рудень 2016 р. Визначення соціальних та педагогічних потреб. Аналіз результатів діагностики. Створення бази даних.
9. Проведення теоретико-методичного семінару за темою дослідження Січень 2017 р. Матеріали семінару, стаття
10 Визначення основних напрямів дослідження мотивації на здоровий спосіб життя школярів Січень-лютий 2017 р. Діагностичний інструментарій
11. Розробка критеріїв і показників для самооцінювання результатів дослідно-експерименттальної роботи Січень-лютий 2017 р Критерії і показники для самооцінювання результатів дослідно-експериментальної роботи
12. Проведення психолого-педагогічної діагностики початкового рівня готовності учасників навчально-виховного процесу до участі в експерименті Лютий 2017 р. Узагальнені результати діагностики
13. Проведення психолого-педагогічної діагностики стартового рівня мотивації на здоровий спосіб життя школярів Лютий-березень 2017 р. Узагальнені результати діагностики; база даних
14. Проведення науково-методичних заходів для педагогів-учасників експерименту Березень-травень 2017р. Програми та матеріали семінарів, тренінгів
15. Інформаційне забезпечення дослідно-експериментальної діяльності Травень-червень 2017 р. Стаття; інформаційні повідомлення
16. Розробка змісту та методики реалізації формувального етапу експерименту Травень-червень 2017 р. Методика проведення формувального етапу; програма II етапу дослідно-експериментальної роботи
17. Підведення підсумків І (діагностико концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи Червень 2017 р. Звіт про результат І етапу
II.Формувальний етап (вересень 2017 - червень 2020р.)
18. Планування роботи II етапу дослідно-експериментальної роботи Вересень 2017 р. План роботи
19. Розробка та апробація моделі мотивації на здоровий спосіб життя школярів в умовах інноваційного освітнього середовища Жовтень 2017 р- травень 2020 р. Модель здорової особистості в умовах інноваційного освітнього середовища
20. Забезпечення методичного й управлінського супроводу розробки та апробації інноваційної моделі Жовтень2017- травень 2020 рр. Методичні рекомендації, конспекти уроків, сценарії виховних заходів
21. Представлення досвіду інноваційної діяльності закладу на методичних заходах міського та обласного рівнів 2017- 2020 рр. Матеріали методичних заходів
22. Створення психолого-педагогічних умов для розвитку здорового способу життя школярів Вересень 2017р- травень 2020 р. Психолого-педагогічні умови для інтелектуально-духовного розвитку школярів
23. Розробка та апробація моделі освітнього середовища, яка формує мотивацію до здорового способу життя школярів. Жовтень 2017р.-травень 2020 р. Модель освітнього середовища, яка формує мотивацію до здорового способу життя школярів.
24. Проведення занять батьківського всеобучу, проведення консультування членів родин 3 теми дослідно-експериментальної роботи Жовтень 2017 р.- травень 2020р. Плани батьківського всеобучу; матеріали консультувань
25. Діагностика рівня мотивації до здорового способу життя школярів Листопад 2017 р. - квітень 2020 р. Діагностичний інструментарій; узагальнені результати дослідження; база даних
26. Моніторинг результатів дослідно- експериментальної роботи Квітень-травень 2017р.; Квітень-травень 2019р. Програма моніторингу; аналітичні висновки
27. Проведення семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів з метою корекції результатів експерименту Вересень 2017р.- травень 2020 р. Програми та матеріали семінарів
28. Інформаційне забезпечення експериментальної діяльності Вересень 2017р.- травень2020р. Статті; методичні розробки; “круглі столи”, дискусійні клуби
29. Розробка змісту реалізації узагальнювального етапу дослідно-експериментальної роботи Червень 2020р. Програма III етапу експерименту
30. Підведення підсумків II (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи Червень 2020 р Звіт про результати другого етапу
III. Узагальнювальний етап (вересень 2020 р. - червень 2021р.)
31. Аналіз та узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи Вересень2020 р.- червень2021р. Інформаційно-аналітичні, науково- методичні матеріали
32. Здійснення внутрішньої експертизи результатів дослідно-експериментальної роботи Грудень 2020 р. Узагальнені результати дослідження
33. Популяризація досвіду дослідно-експериментальної роботи з проблеми Січень - червень 2021 р. Публікації; семінари; майстер-клас підсумкові засідання творчих груп
34. Проведення педагогічної ради з метою ознайомлення педагогів навчального закладу з результатами дослідження Березень 2021 р. Матеріали педагогічної ради
35. Проведення підсумкової науково-практичної конференції Травень 2021 р. Збірник матеріалів конференції
36. Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи Червень 2021 р. Підсумковий звіт

Кiлькiсть переглядiв: 328

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 10 Червня 2024

Цей сайт безкоштовний!