/Files/images/Сам-011.jpg

У Нововолинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 учнівське самоврядування діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Статуту школи, Конституції України, законів України "Про об'єднання громадян", " Про молодіжні об'єднання та дитячі громадські організації" та Конвенцію про права дитини. Воно забезпечує комплексний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань класу та школи. Тому його діяльність корегується на підвищенні якості навчання, зміцненні свідомої дисципліни, організації позакласної роботи.

Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:- формування і розвиток соціально активної особистості;- виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості;- забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань. З 2011-2012 навчального року органи учнівського самоврядування і педагогічний колектив школи працюють за такими напрямками виховної роботи :/Files/images/Рисунок1.png

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства, і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім’ї , родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до природи.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва.

5. Ціннісне ставлення до праці.

6. Ціннісне ставлення до себе.

Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів та засобом організації навчально-виховного процесу. Впроваджуються такі принципи організації роботи:

1. Самостійність („не за підказкою і рішенням вчителя” ; „максимальна довіра з боку адміністрації і висока самосвідомість учнів”).

2. Ініціативність („сміливість і наполегливість у всьому”; „розвиток ініціативи, щоб не було байдуже”).

3. Рівноправність ( „самоврядуванням мають займатися всі учні, а не лише активісти” ; „самоврядування має бути масовим”).

4. Принциповість і відповідальність („підвищити відповідальність за все, що відбувається в колективі, бути принципово відповідальним не лише стосовно загальних речей, а й коли це стосується когось особисто” ).

5. Демократія і гласність, відвертість ( „керувати самоврядуванням мають авторитетні особи” ; „ демократизація всіх аспектів шкільного життя, повага до думки кожного”).

Із 1998 року на загальних шкільних зборах створена учнівська організація «Мала учнівська держава», до складу якої входять представники 5-11 класів.

Процес становлення пройшов кілька етапів, кожен з яких супроводжувався підготовкою відповідних документів, що окреслюють правове поле учнівської діяльності згідно з чинним законодавством.

Перший етап – організаційний.

Учнівський та учительський колективи зосереджували свою увагу на вивченні історії самоврядування, досвіду українських шкіл, опрацюванні науково-методичної літератури з проблеми. Було проведено чимало учнівських зборів, педагогічних рад, засідань методичних об’єднань класних керівників.

У результаті кропіткої роботи було визначено мету і завдання учнівського самоврядування, розроблено його структуру, затверджено документацію: положення про шкільний парламент, положення про президента школи, положення про комітети Парламенту.

Другий етап полягав в організації безпосередньої роботи органів учнівського самоврядування, уточненні функцій кожного комітету.

У цей період проводилось систематичне навчання активу. В рамках самоврядування була створена школа активіста «Лідер у тобі», мета діяльності якої – формування управлінського мислення, організаторської імпровізації, вироблення здатності об’єктивно оцінювати себе та інших.

Третій етап, який триває і сьогодні, характеризується удосконаленням організаційної діяльності. На цьому етапі розширюється роль учнівського самоврядування в житті школи, яке має таку структуру:

Діяльність МУД координує педагог-організатор Ляховська І.М. Основними напрямками діяльності дитячо-юнацької організації є: координація роботи всіх органів учнівського самоврядування, пропозиція конкретних завдань діяльності, контроль та аналіз проведення заходів, співпраця з педагогічним та батьківським колективами.

Вищим органом є загальні збори, які проводяться 2 рази в рік. Виконавчим і координуючим органом є Учнівський Парламент, сформований шляхом виборів із учнів 5-11 класів, на чолі якого стоїть Президент – Тимовський Андрій, учень 10 класу.
Згідно плану роботи щосереди проводяться збори класних лідерів, збори старостату. Засідання Парламенту проводяться не менше 1 разу на місяць, відповідно складаються протоколи і винесені на розгляд такі питання:
- вибори Президента, активу;
- розподіл доручень;
- затвердження плану роботи;
- засідання щодо організації свят, позакласних заходів;
- підведення підсумків конкурсу «Кращий клас місяця»;
- звіти голів комітетів, старостату.

Кiлькiсть переглядiв: 1627

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 10 Червня 2024

Цей сайт безкоштовний!